Mięso - wędliny

Specjalistyczne przyczepy handlowe przygotowane technicznie do prowadzenia obwoźnej sprzedaży mięsa, drobiu i wędlin.
Pojazdy wyposażone są między innymi w podłogi antypoślizgowe i antybakteryjne, lady chłodnicze, lodówki, haki rzeźnicze i inne, niezbędne wyposażenie. Przyczepy posiadają także kącik higieny zgodny z wymaganiami norm PZH DIN 10500 i dyrektywami UE.